Instalacja oświetlenia wnętrza wagonów PIKO

Do pełni szczęścia i frajdy z zabawy kolejką ogrodową, poza usadzeniem figurek pasażerów, wykonałem oświetlenie wnętrza wagonów PIKO Rio Grande z zestawu PIKO 37111 (PIKO 38111) oraz Caboose PIKO 38602.

Do tego typu przedsięwzięcia potrzebne są następujące podstawowe rodzaje elementów:

  • Metalowe koła ze zbierakami napięcia z szyn
  • Pasek LED z odpowiednimi parametrami i barwą światła
  • Elektronika przekształcająca prąd z szyn/kół nadający się do zasilania paska LED
  • Elementy połączeniowe (przewody, zaciski, wtyczki)

Objaśnienie elementów oświetlenia wnętrza wagonów

Koła

Chcąc opracować oświetlenie wnętrza wagonów, podstawowym elementem, w jaki należy wyposażyć wagon są metalowe koła ze zbierakami prądu.

Koła LGB 67403

Zastosowałem dwa rodzaje kół:

  • Koła LGB 67403 (widoczne na zdjęciu powyżej)
  • Koła PIKO 36167 (juz zamontowane poniżej)
PIKO 36167
PIKO 36167

Oba rodzaje kół posiadają łożyska kulkowe i łatwodostępne wypustki umożliwiające podłączenie przewodów z żeńskimi zakończeniami. Są tej samej średnicy, a obręcze niewiele się różnią. Ochrona osi w przypadku LGB 67403 ma przekrój kwadratowy, a PIKO 36167 okrągły, toczą się natomiast tak samo.

W wersji najbardziej wypasionej każda oś czteroosiowego wagonu PIKO Rio Grande mogłaby zostać wyposażona w te właśnie koła, by z każdego zbierać prąd. Mi wystarczy jednak wersja klasyczna. Mianowicie koła ze zbierakami po przeciwnych stronach wagonu, a koła wewnątrz – metalowe bez zbieraków (PIKO 36164 lub LGB 67419).

Pasek LED

Wykonując oświetlenie wnętrza wagonów elementem końcowym jest pasek LED. W moim przypadku 5V, barwa biała ciepła. Pasek LED ma już wbudowane oporniki dlatego wystarczy go dociąć do żądanej długości i zdjąć izolację z punktów przyłączeniowych po obu stronach paska. Mój pasek zamówiłem przez Internet. Jako, że będzie on używany na zewnątrz, to dla pewności zamówiłem taki ze stopniem ochrony IP65 (Czyli całkowita ochrona przed kurzem i krótkotrwałym działaniem strugi wody). Pasek o długości 2m pociąłem na 20-25 centymetrowe odcinki. W pasku mamy 60 LED/m czyli około 12-15 LED na odcinek. Należy pamiętać o właściwym przyłożeniu polaryzacji +/- przy podłączaniu przewodów oraz o maksymalnym napięciu 5V. Do stabilizacji tych parametrów służą mostek prostowniczy i przetwornica step down.

Taśma LED

Mostek prostowniczy

Mostek prostowniczy (mostek Graetza), to układ diod, który na wejściu otrzymuje prąd przemienny a na wyjściu zawsze wypuszcza prąd stały: na jednym złączu + , a na drugim – . Napięcie wyjściowe w tym przypadku jest około o 0,5V niższe ze względu na stratę na mostku. Napięcie pobierane z szyn i dostarczane do mostka ma wartość pomiędzy 0-24V w analogu i 16-22V w DCC. Zatem, gdy już wyprostujemy prąd, należy to napięcie ustabilizować do 5V, żeby nie spalić naszych LEDów.

Mostek prostowniczy

Przetwornica i stabilizator napięcia

Do stabilizacji napięcia użyłem przetwornicy typu step down, która utrzymuje na wyjściu żądane napięcie regulowane potencjometrem (śrubą przekręcaną przy użyciu niewielkiego śrubokrętu). Przetwornica obniża napięcie z x V do stabilnego napięcia z przedziału wartości 5 V-x V, w zależności od wyregulowania. Żeby na wyjściu pojawiło się napięcie stabilne, napięcie wejściowe musi być zazwyczaj minimum o 0,5 V wyższe od nastawionego napięcia wyjściowego. Czyli można ustawić naszą przetwornicę, żeby wydawała napięcie 5V jeżeli na wejściu będziemy mieli 5,5V lub więcej. Oczywiście też jest tolerancja dla górnej granicy, w tym przypadku 30V, co w zupełności jest aż nadto dla DCC.

Przetwornica step down

Schemat okablowania i prostowanie prądu

Schemat instalacji oświetlenia w wagonie

Instalacja kół

Połączenie elektroniki

Instalacja paska LED

Dach wagonów PIKO 37111 jest zamykany na zatrzaski, które bardzo mocno trzymają. Nie należy się bać przy naciskaniu ściany nocznej tuż nad oknem. Można sobie pomóc cienkim nożem. Po otwarciu dachu wsuwamy pasek LED (w moim przypdku w plastikowej prymitywnej rynience) pod sam sufit. Po stronie szczytów są jeszcze szczeliny około 2cm, dlatego nasz pasek nie spadnie.

Efekt końcowy

oświetlenie wnętrza wagonów PIKO
oświetlenie wnętrza wagonów PIKO
oświetlenie wnętrza wagonów

Dodaj komentarz